Ucancookthai.com Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com - เครื่องปรุง-วัตถุดิบ - ของกระป๋อง-ของดอง - น้ำจิ้มบ๊วย
Print Version

น้ำจิ้มบ๊วย

ของกระป๋อง-ของดอง - น้ำจิ้มบ๊วย ลักษณะเหนียว รสหวานอมเปรี้ยว ใช้จิ้มอาหารประเภททอด

น้ำจิ้มบ๊วย ลักษณะเหนียว รสหวานอมเปรี้ยว ใช้จิ้มอาหารประเภททอด
Last Modified On: Tuesday, 05/December/2006 01:54:11am

Back to ของกระป๋อง-ของดอง

ของกระป๋อง-ของดอง

Shortcuts To:

น้ำจิ้มบ๊วย มีลักษณะเหนียว สีเหลืองอมน้ำตาล รสชาติหวานอมเปรี้ยว หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายของชำจากเอเซีย และใช้สำหรับจิ้มอาหารประเภททอดดังต่อไปนี้

น้ำจิ้มบ๊วย หรือ บ๊วยเจี่ย

แหล่งที่ซื้อ