Ucancookthai.com Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com - เครื่องปรุง-วัตถุดิบ - เครื่องปรุง - น้ำจิ้มไก่
Print Version

น้ำจิ้มไก่

เครื่องปรุง - น้ำจิ้มไก่รสชาติหวานผสมเผ็ดเล็กน้อยที่เหมาะสำหรับใช้จิ้มอาหารทอดเพื่อเพิ่มรสชาติ

น้ำจิ้มไก่รสชาติหวานผสมเผ็ดเล็กน้อยที่เหมาะสำหรับใช้จิ้มอาหารทอดเพื่อเพิ่มรสชาติ
Last Modified On: Sunday, 12/November/2006 03:59:22am

Back to เครื่องปรุง

เครื่องปรุง

Shortcuts To:

น้ำจิ้มไก่ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของชำทั่วไปในต่างประเทศ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นน้ำจิ้มให้กับอาหารต่างๆ ดังต่อไปนี้

 น้ำจิ้มไก่, น้ำจิ้มหวาน

แหล่งที่ซื้อ