Ucancookthai.com Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com - เครื่องปรุง-วัตถุดิบ - เครื่องปรุง - เต้าหู้ยี้
Print Version

เต้าหู้ยี้

เครื่องปรุง - เต้าหู้ยี้รสชาติมันเค็มที่มีวางขายตามร้านขายของจากเอเซีย

เต้าหู้ยี้รสชาติมันเค็มที่มีวางขายตามร้านขายของจากเอเซีย
Last Modified On: Sunday, 12/November/2006 03:58:29am

Back to เครื่องปรุง

เครื่องปรุง

Shortcuts To:

เต้าหู้ยี้ในกระป๋องสำเร็จรูปที่ท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของชำจากเอเซีย ซึ่งจะนำมาใช้กับสูตรอาหารดังต่อไปนี้

เต้าหู้ยี้ ทำจากถั่ว รสชาติมันเค็ม

แหล่งที่ซื้อ