Ucancookthai.com Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com - เครื่องปรุง-วัตถุดิบ - ผัก-สมุนไพร - หัวหอมแดง
Print Version

หัวหอมแดง

ผัก-สมุนไพร - หัวหอมแดงหรือหอมแดง เป็นพืชสมุนไพร ที่เป็นนิยมใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารไทย รวมทั้งใช้เป็นเครื่องเคียง

หัวหอมแดงหรือหอมแดง เป็นพืชสมุนไพร ที่เป็นนิยมใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารไทย รวมทั้งใช้เป็นเครื่องเคียง
Last Modified On: Sunday, 12/November/2006 04:21:12am

Back to ผัก-สมุนไพร

ผัก-สมุนไพร

Shortcuts To:

หัวหอมแดงหรือหอมแดง เป็นพืชสมุนไพร ที่เป็นนิยมใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารไทย รวมทั้งใช้เป็นเครื่องเคียง โดยท่านจะสามารถหาซื้อหัวหอมแดงได้ตามร้านขายของชำทั่วไป และหัวหอมแดงจะนำมาใช้ในการปรุงอาหารสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

 หัวหอมแดงหรือหอมแดง

แหล่งที่ซื้อ