Ucancookthai.com Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com - ติดต่อ Ucancookthai.com
Print Version

ติดต่อ Ucancookthai.com

สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือขั้นตอนการทำอาหารไทย ก็ขอเชิญฝากคำถามไว้ในส่วน “ฝากคำถามวานไข” หรือติดต่อมาที่ askme@ucancookthai.com นะคะ ผู้จัดทำจะพยายามหาคำตอบมาไขให้คลายสงสัยค่ะ

ถ้าท่านใดเลือกสูตรอาหารที่ชอบไปทดลองทำแล้วได้ผลงานออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ก็ขอเชิญเข้ามาให้คำติชมนะคะว่าประสบความสำเร็จ หรือเกิดข้อผิดพลาดใดขึ้นกับท่านบ้าง เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาสูตรต่างๆ เหล่านี้ ให้อร่อยมากขึ้นต่อไป