Free Thai Recipe Collections by Ucancookthai.com
Enjoy cooking! Easy Thai Recipes for Everybody!
Thai Recipes, Food and Cooking
Member: Login Register

Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com Webboard/Forum

Back to Main » Cooking Questions?
You are in "ขนมเผิอก" Topic Discussion by DARKLand
Viewed: 9986 Time(s)

Search Forum/Topics

You may need to register before you can post a message.

  Forum/Topic Forum Date-Time
You are here Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com Webboard/Forum
Cooking Questions?
Post your question about cooking processes and/or suggestion here.
  General  
Created: Sunday, 01/April/2007 02:42:00am
Modified: Thursday, 01/November/2018 05:06:52am
From ขนมเผิอก
DARKLand
Rank:
Post: 3 Time(s)

See DARKLand Full Size Picture in a new window
Post Message on: 21/May/2007 ...

แล้วอยากทราบว่า ถ้าอบในเตาอบ ต้องใช้อุณหภูมิเท่าไรค่ะแล้วนานเท่าไรค่ะ
ไก่


Page: 1
From Reply Number 1
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 21/May/2007 ... Quote Admin

คุณไก่คะ

นิ้งไม่เคยใช้เตาอบทำอ่ะค่ะ เลยไม่มีข้อมูลตรงนี้ ไม่อยากบอกไปโดยไม่ได้ทดลองทำก่อนค่ะ กลัวทำแล้วไม่สำเร็จค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ

ถ้าคุณไก่ไม่มีรังถึง ก็ลองหากระทะใบใหญ่ๆ หน่อยที่มีฝาปิดมาใช้ทดแทนก็ได้นะคะ เอาถ้วยและจานที่ทนไฟมาวางลงไปก็พอถูไถไปได้ค่ะ คราวนี้เลยช่วยไม่ค่อยได้เลยนะคะ ไว้นิ้งลองทำดู (มีความรู้สึกว่ามันน่าจะใส่เตาอบได้ แต่อาจจะทำให้เนื้อขนมแห้ง) ยังไงถ้าทดลองได้สำเร็จแล้วจะบอกนะคะ

นิ้ง

From Reply Number 2
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 24/May/2007 ... Quote Admin
Attached File


วันนี้ลองทำแล้วค่ะ ทั้งแบบธรรมดาและแบบใส่ผงฟู ทำแบบนึ่งและใส่เตาอบ ผลออกมาทั้งแบบใส่ผงฟูกับไม่ใส่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะ มันไม่ฟูขึ้นมาค่ะ ฟูเฉพาะตอนกำลังนึ่งเท่านั้น

ส่วนที่ใส่เตาอบ แบบใส่ผงฟูเนื้อจะแน่นกว่าแบบธรรมดาค่ะ รูปข้างบนทางด้านซ้ายคือแบบที่ใส่ผงฟู ส่วนด้านขวาแบบธรรมดาค่ะ

From Reply Number 3
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 24/May/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีอบก็ใช้ไฟ 350 F โดยเอาถ้วยขนมวางในถาดที่หล่อน้ำไว้พอประมาณ เอากระดาษ Foil ปิดไว้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีค่ะ หรือดูว่าขนมสุกแล้วก็ใช้ได้ค่ะ

รูปข้างบน ทางซ้ายมือคือตั้งแต่เริ่มแรก ถัดมาก็ผ่านไปประมาณ 15 นาที ส่วนรูปสุดท้ายคือรูปที่เสร็จแล้วค่ะ (สองถ้วยด้านบนคือแบบธรรมดา สองถ้วยด้านล่างคือแบบใส่ผงฟูค่ะ ไม่เห็นฟูเลย )

From Reply Number 4
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 24/May/2007 ... Quote Admin
Attached File


ส่วนรูปนี้คือตอนอยู่ในเตาอบค่ะ

สำหรับวิธีทำแบบเต็มขั้นตอนจะ update ลงในสูตรขนมหวานเร็วๆ นี้ค่ะ ลองทำดูนะคะ

From Reply Number 5
DARKLand
Rank:
Post: 3 Time(s)

See DARKLand Full Size Picture in a new window
Post Message on: 24/May/2007 ... Quote DARKLand

ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิ้ง ไก่จะลองทำดูค่ะ

From Reply Number 6
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/May/2007 ... Quote Admin

คุณไก่คะ นิ้ง update สูตรขนมเผือกไว้ในส่วนขนมหวานแล้วนะคะ คุณไก่ลองทำดูได้ผลเป็นยังไงเอามาโชว์ในส่วน Success Story นะคะ จะรอดูผลงานค่ะ

Page: 1

Reply to "ขนมเผิอก"
Quote Admin
Post on: 2007-05-24 02:00:56
Admin wrote on Thursday, 24/May/2007 02:00:56am: วันนี้ลองทำแล้วค่ะ ทั้งแบบธรรมดาและแบบใส่ผงฟู ทำแบบนึ่งและใส่เตาอบ ผลออกมาทั้งแบบใส่ผงฟูกับไม่ใส่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะ มันไม่ฟูขึ้นมาค่ะ ฟูเฉพาะตอนกำลังนึ่งเท่านั้น ส่วนที่ใส่เตาอบ แบบใส่ผงฟูเนื้อจะแน่นกว่าแบบธรรมดาค่ะ รูปข้างบนทางด้านซ้ายคือแบบที่ใส่ผงฟู ส่วนด้านขวาแบบธรรมดาค่ะ
Please Login First
You do not have permission to post/reply new message to this forum. Please Log In first

Back to TopTop