Free Thai Recipe Collections by Ucancookthai.com
Enjoy cooking! Easy Thai Recipes for Everybody!
Thai Recipes, Food and Cooking
Member: Login Register
Home » Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com Webboard/Forum » You asked for these recipes » สูตรปาท่องโก๋ (Chinese Donut)

Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com Webboard/Forum

Back to Main » You asked for these recipes
You are in "สูตรปาท่องโก๋ (Chinese Donut)" Topic Discussion by Ning
Viewed: 31585 Time(s)

Search Forum/Topics

You may need to register before you can post a message.

  Forum/Topic Forum Date-Time
You are here Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com Webboard/Forum
You asked for these recipes
Non-Thai recipes that you asked for.
  Picture  
Created: Sunday, 25/November/2007 09:24:35am
Modified: Monday, 07/December/2009 00:04:08am
From สูตรปาท่องโก๋ (Chinese Donut)
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Ning Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ...

สูตรและวิธีทำปาท่องโก๋ที่คุณตุ๋มขอมาค่ะ...

นิ้งขออนุญาติเอามาลงให้ตรงนี้นะคะ


Page: 1
From Reply Number 1
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


เครื่องปรุง

Self-rising Flour 1 ¼ ถ้วย
Active dry yeast 1 ½ ช้อนชา
น้ำอุ่น ½ ถ้วย
น้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันสำหรับทอด 2 ถ้วย

From Reply Number 2
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีทำ 1. ผสมยีสต์กับน้ำอุ่น เติมน้ำตาลทรายลงไปประมาณ ½ ช้อนชา พักไว้ประมาณ 10 นาทีให้ยีสต์เริ่มทำงาน

From Reply Number 3
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีทำ 2. ตวงแป้งลงในอ่างผสม ทำหลุมตรงกลางแล้วเทน้ำมันและยีสต์ลงไป

From Reply Number 4
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีทำ 3. นวดให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณ 5 นาที

From Reply Number 5
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีทำ 4. นำพลาสติกมาคลุมทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง วางไว้ในที่อุ่นจนแป้งขึ้น

From Reply Number 6
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีทำ 5. เมื่อได้ที่แล้ว โรยแป้งนวลลงไปที่โต๊ะแล้วนำแป้งมานวดและคลึงเป็นแผ่นยาวๆ

From Reply Number 7
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีทำ 6. ตัดแป้งที่คลึงแล้วออกเป็นชิ้นๆ ทาน้ำตรงกลางแล้วประกบเข้าด้วยกัน

From Reply Number 8
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีทำ 7. ตักกระทะที่ไฟปานกลาง ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไป พอน้ำมันร้อนได้ที่ก็นำแป้งที่ประกบแล้วลงไปทอด (ก่อนทอดดึงแป้งให้ยืดออกเล็กน้อยนะคะ)

From Reply Number 9
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


วิธีทำ 8. ทอดให้เหลืองทั้งสองด้านแล้วจึงตักขึ้นพักไว้บนกระดาษซับน้ำมัน

From Reply Number 10
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin
Attached File


จัดปาท่องโก๋ใส่จานและยกเสริฟได้เลยค่ะ

From Reply Number 11
Ning
Admin Group
Rank:
Post: 229 Time(s)

See Admin Full Size Picture in a new window
Post Message on: 25/November/2007 ... Quote Admin

คุณตุ๋มลองทำดูแล้วได้ผลเป็นยังไง..ส่งข่าวให้ทราบกันบ้างนะคะ..

ขอให้มีความสุขกับการได้รับประทานปาท่องโก๋จนหายอยากค่ะ

Page: 1

Reply to "สูตรปาท่องโก๋ (Chinese Donut)"
Quote Admin
Post on: 2007-11-25 09:43:06
Admin wrote on Sunday, 25/November/2007 09:43:06am: คุณตุ๋มลองทำดูแล้วได้ผลเป็นยังไง..ส่งข่าวให้ทราบกันบ้างนะคะ.. ขอให้มีความสุขกับการได้รับประทานปาท่องโก๋จนหายอยากค่ะ [iwink]
Please Login First
You do not have permission to post/reply new message to this forum. Please Log In first

Back to TopTop